Nova Energy Reiki 

Jedná se o nový systém zasvěcení, kde je žák napojen při zasvěcení na energii reiki, které proudí z úrovně našeho slunce a našeho tzv. gamma sektoru. Poté je napojen na Beta sektor, což je úroveň mezi sluncem a velkým centrálním sluncem. Zde již neproudí energie reiki, ale energie síly a lásky. Posledním napojením je pak Alfa sektor, kde ... Více

Kobra Faraóna 

Toto zasvěcení je jedno z nejvyšších zasvěcení, které se kdysi dávalo faraónům při nástupu na trůn.Iniciací, kterou zde nebudu popisovat se novici do aury implantuje obrovská energetická kobra. Ta pak plive energetický jed na každého, kdo by chtěl tomuto zasvěcenci ublížit, nezávisle na tom, zda se jedná o fyzickou bytost, či jakoukoliv entitu ( temnou energii, ... Více

Vedžat 

Symbol vedžat je znám mnoha zasvěcencům, ale i zde se jedná o iniciaci z dob starého Egypta. Jedná se o jedno z nejvyšších zasvěcení staroegyptského kněžstva, které svým zasvěcením poskytovalo ochranu boha Hora. Také zde je počet zasvěcenců omezen na 12. noviců a také zde je nutný souhlas boha Hora. Zasvěcenec nemusí být na takové ... Více

Transformace duše a dalších částí vědomí 

Tyto transformace provádím při léčení některých klientů, aby zvládli lépe průběh své nemoci, nebo se to děje automaticky při některých zasvěceních, kdy napojuji své žáky na prvotní zdroj. Také u mistrů, kteří se chtějí vyvíjet rychleji provádím tyto transformace. Těmito aktivacemi dochází ke zvýšení ... Více

Nova Zelato 

Současná civilizace v době, ve které se nacházíme je nazývána ZOLYD. Tato galaxie je Universálním Vědomím nazývána galaxií očisty a zla. Záleží jakou cestou se člověk vydá. Po přechodu do páté dimenze se tato galaxie má jmenovat galaxie pochopení a lásky, neboť zde zůstanou lidé, kteří pochopili sebe sama, ... Více

Napojení na boha Totha 

V roce 2007 jsem se nechal zasvětit od mistrně reiki, která je mou oblíbenou a to paní Elisabeth Willebrandt do energií boha Thotha. Tato mistryně je zakladatelkou energetického napojení na boha Thotha. Vše se událo v Řecku roku 2008, kdy se jedna žákyně rozhodla zopakovat si na pláži zasvěcení Boha Thotha, které jsem obdržel od paní Elizabeth Willebrandt. Protože jsem ale neměl u sebe ... Více

Nova Jesus 

Ježíš Kristus se mnou pracoval a vedl mě od počátku mého zrození. Když jsem se po deseti letech pobytu v cizině vrátil v roce 2000 do Čech, zaktivovalo se mi Kristovo Vědomí a otevřel energetický potenciál k léčení naplno. V té době jsem byl více či méně materialista s menšími náznaky loajality k těm, co se věnovali ezoterice. I když jsem měl za sebou ... Více

Dragon Energy 

Také mě,když jsem začal pracovat s energií oslovili draci a tak jsem se nechal zasvětit do obou stupňů Dračího reiki.V Řecku pak v roce 2008 jsem přetransformoval tyto draky na energie páté dimenze, ale protože jsem na těchto dračích reiki nic jiného neměnil, neměl jsem pocit sdělovat tyto informace, kromě mým žákům, které jsem zasvěcoval dále. Faktem však zůstává, že oba ... Více

Aktivace Kristova Vědomí 

Toto zasvěcení je určeno pouze mistrům energie NOVA JESUS v okamžiku, kdy se stanou mistry tohoto učení. Je určeno pouze pro tyto mistry právě proto, aby dále šířili světlo a lásku Ježíše Krista. Zasvěcenci ode mě obdrží systém zasvěcení a stávají se zároveň učiteli učení Ježíše Krista, které jim budu postupně předávat. Co ... Více

Violet Flame Alpha 

Violet Flame Reiki je úžasná energie se 40. symboly, kterou nám seslal nanebevzatý mistr St. Germain a Lady Quan Yin. Je to reiki fialového plamene a je skutečným transformačním energetickým systémem. Ti kteří se rozhodli pro tento systém ocení množství symbolů a sílu fialového plamene, kterou nám tento systém dává k dispozici. Málokdo ví, ... Více

Violet Flame Velmistr 

Po zasvěcení paní Dominiky z Prahy do Violet Flame Alpha jsem dostal sdělení od mistra St. Germaina, že mám provést další zasvěcení dle jeho návodu. Tento návod jsem však nedodržel a řízen více svojí přirozeností mistra, jak tímto návodem, provedl jsem úžasné zasvěcení, kdy jsem svými technikami propojil fialový plamen, s ... Více

Ra-Sheeba Alpha 

Loňského roku v listopadu jsem přetransformoval energii Ra-Sheeby do sféry Alfa, takže tok energie neproudí z VELKÉHO CENTRÁLNÍHO SLUNCE, ale z PRVOTNÍHO ZDROJE. Energie této Ra Sheeby se liší tím, že je samozřejmě oproti dosavadní známé Ra-Sheebě silnější, což je podmíněno zdrojem, ze kterého tato energie proudí. Aktivace ... Více

Nova Ra-Sheeba 

Tato energie je naprosto novou energií s jinými symboly a jinými technikami. Koncem roku 2008 se mi otevřela akašická paměť a já si začal vzpomínat na doby Atlantidy i dříve, kdy jsem s touto energií léčil. Její síla se vlastně dá popsat tak, že mě samotnému „jelo" toto zasvěcení nepřetržitě cca jeden měsíc. Popisovat sílu ale nemá smysl, neboť ... Více

Nova Chiro Healing 

V září 2007, kdy jsem zasvětil své žáky do 3. stupně reiki za mnou za týden přišla jedna moje žákyně s tím, že po návratu domů dostala zasvěcení boha Chirona, včetně prvních symbolů a také sdělením boha Chirona, že se má obrátit na svého mistra, který jí sdělí postupy při zasvěcování. Začali jsme tedy pracovat v týmu a ... Více

Kanál učení 

V době kdy jsem pracoval v dobách minulých, jsem si vzpomněl na některé aktivace týkající se mozku a jeho tajemství. Právě kanál učení a jeho otevření je jednou z nich. Daří se mi i v oblasti zraku - tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost, šilhavost. Další je dyslexie, hyperaktivita, roztroušená skleróza a další. Chodí za mnou ... Více

Ra-Sheeba Velmistr 

Zatímco někteří prezentují Velmistra Ra Sheeby na stránkách a pletou si aktivaci Božáho světla s názvem Velmistr, chtěl bych upozornit, že Velmistra jsem obdržel i se specifickým zasvěcením, kterým aktivuji celkem 12.čaker žáka. Ostatní se dozví žák až při zasvěcování. Bylo to v lednu 2008, kdy jsem toto zasvěcení dostal. Po zasvěcení ... Více

Magie 

Po absolvování kursu kyvadla - metody SRT a to obou stupňů může žák absolvovat kurs kyvadla, kde vysvětluji dějiny magie za poslední jednu miliardu let. Dále vás naučím systémům ochrany proti atakům současným, jakož i z životů minulých. Odkryji vám některá tajemství Universa, ke kterým jsem si sám došel. Po absolvování tohoto semináře se ... Více