Magie 

Po absolvování kursu kyvadla - metody SRT a to obou stupňů může žák absolvovat kurs kyvadla, kde vysvětluji dějiny magie za poslední jednu miliardu let. Dále vás naučím systémům ochrany proti atakům současným, jakož i z životů minulých. Odkryji vám některá tajemství Universa, ke kterým jsem si sám došel.

Po absolvování tohoto semináře se uvolňují karmické dluhy a  většinou se stáváte těmi, kteří jsou připraveni pomáhat druhým.

Seminář mohou absolvovat jen prověření žáci, kteří mají min. 3. stupeň reiki a 2. stupeň SRT pokud možno absolvovaný v mé škole.

Předpokladem je také dobrá fyzická a psychická připravennost žáka, který si sám určuje rychlost svého postupu v závislosti na výše uvedeném.

Toto platí pro první stupeň magie-volné pokračování metody SRT.

Pro druhý stupeň musí být všichni adepti mistry, kteří samozřejmě absolvovali kurz magie I.stupně.

Pro vyšší stupně si vybírám již sám.

I.stupeň    1.den-dějiny magie a lidstva za poslední 1.miliardu let

                 2.den-práce s novými tabulkami a praktické čištění

                 3.den-seminář probíhá v nově vybudované pyramidě. Tento den aktivuji žákům mer-ka-bu

                            tak, jak se má aktivovat dle informací stažených z uni-vědomí, propojuji

                            mozkové hemisféry, napojuji na uni-vědomí a další aktivace, které uvádím až

                            na tomto semináři.  

II.stupeň   1.den-vznik univerza a jeho zákony ( vše staženo channelingem z uni-vědomí )

                  2.den--předání dalších tabulek s ukázkami praktického čištění

                  3.den- přechod do 5D, krátká návštěva  5D, aktivace potřebné pro tento přechod 

 III.stupeň 1.den-.........................................................................................................

                  2.den-........................................................................................................

                  3.den-..............pokud se dostaneš do tohoto stupně,dozvíš se téma

IV.stupeň  1.den-........................................................................................................

                 2.den-........................................................................................................

                 3.den-...............pokud se dostaneš do tohoto stupně,dozvíš se téma

 

V.stupeň   1.den-.......................................................................................................

                 2.den-......................................................................................................

                 3.den-..............pokud se dostaneš do tohoto stupně,dozvíš se téma

Upozorněním pro všechny mé žáky je také to, že nepřebírám žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávným pochopením předaných témat, jakožto i žádnou zodpovědnost při nesprávném užívání tabulek, či příliš "velkou rychlost" žáka, jak je uvedeno výše.