Transformace duše a dalších částí vědomí 

Tyto transformace provádím při léčení některých klientů, aby zvládli lépe průběh své nemoci, nebo se to děje automaticky při některých zasvěceních, kdy napojuji své žáky na prvotní zdroj. Také u mistrů, kteří se chtějí vyvíjet rychleji provádím tyto transformace.

Těmito aktivacemi dochází ke zvýšení energopotenciálu, ke zlepšení paměti a zvýšení kapacity mozku. U nemocného dochází ke zrychlení procesu léčení a u zdravého k urychlení jeho duchovního růstu. Zatímco u jiných lidí je v současné době tzv. syndrom mentální vyhořelosti, průjem či stavy chřipky téměř stavem normálního zdravotního stavu, při této transformaci naopak dochází ke zvýšení nejen tělesné, ale i duchovní a duševní kapacity. Další bližší informace vysvětluji pouze svým mistrům. Je ale možné v místě mého působiště tj. v Praze a K.Varech tyto transformace objednat. Souhlas mého duchovního vedení k této transformaci dostanu vždy, když se jedná o člověka, který na sobě pracuje a chce se dále duchovně rychleji rozvíjet. Nesouhlas pak u těch, kteří se domnívají, že lze za peníze vše koupit.

Cena za provedení transformace je závislána tom, na jakém duchovním stupni se klient nachází.