Nova Zelato 

Současná civilizace v době, ve které se nacházíme je nazývána

ZOLYD.

Tato galaxie je Universálním Vědomím nazývána galaxií očisty a zla. Záleží jakou cestou se člověk vydá. Po přechodu do páté dimenze se tato galaxie má jmenovat galaxie pochopení a lásky, neboť zde zůstanou lidé, kteří pochopili sebe sama, skrze sebe i ty druhé a chápou také univerzální zákony ve smyslu:" dělej si co chceš, ale nikomu neubližuj". Po přechodu do páté dimenze se tato civilizace bude nazývat ZELATO. Název NOVA je proto, že se jedná o zasvěcení proudící z prvotního zdroje. Shrnuto znamená energie s názvem Nova Zelato potenciál, se kterým se bude léčit v dimenzi páté, přičemž několik mistrů, kteří dosáhnou potřebné transformace budou moci s touto energií léčit již nyní.

Bylo to v září 2008, když jsem pořádal seminář v Řecku, aktivovala se tato úžasná energie a to způsobem dosti mystickým. Byl jsem spolu s dvanácti mistry na návštěvě starověké věštírny Nekromanteon. Nejdříve jsme provedli energetickou očistu a poté vstoupili do podzemní komnaty, kde se ve starověkých chodbách věštila budoucnost.

Již den předtím jsem vytestoval tři mistry, kteří měli být v této komnatě zasvěceni. To, co se ale poté dělo, se vymykalo jakkoliv mým představám. Přestože jsem věděl, co se bude dít a proč jsem zde, nečekal jsem takovou sílu a intenzitu energie, jaká se spustila při této iniciaci. Všech dvanáct mistrů i já jsme dostali zasvěcení o takové síle o jaké se nám ani nesnilo. Přestože mám spousty zasvěcení, to co jsme v této věštírně dostali, předčilo cokoliv, co mi bylo doposud známé. Protože již v té době jsem komunikoval s Universálním vědomím, byly mi postupně sděleny mantry, které tuto energii aktivují a další mantry se kterými se dá léčit, ale i programovat. Zjistil jsem, že když tyto mantry vyslovím, mohu cíleně léčit nejen způsobem, který je všem co s energií pracují znám, ale že lze tuto energii naprogramovat tak, aby léčila potřebné problémy a to tak dlouho, dokud nedojde k vyléčení klienta. Takže nejen síla, ale i potřebná inteligence do této energie vložená dělá skutečné divy. Dlouho jsem otálel se zveřejněním této energie a určitě to mělo i svůj důvod, ale nyní již přišla doba otevřít tento potenciál dalším mistrům, aby mohli pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

1.stupeň - napojení na energie Nova Zelato a předání 1.mantry k léčení

Cena: 3.000,-Kč

2.stupeň - je určen k tomu, aby žáci léčili mantrami a naučili se programování, předává se celkem 5.manter

Cena: 5.000,-Kč

3.stupeň - je stupněm mistrovským, kde se předává způsob zasvěcování a další 2.mantry

Cena: 10.000,-Kč

Také zde platí, že budoucí mistr musí projít transformací, bez které by nebyl schopen tuto energii přijmout.