Nova Jesus 

Ježíš Kristus se mnou pracoval a vedl mě od počátku mého zrození. Když jsem se po deseti letech pobytu v cizině vrátil v roce 2000 do Čech, zaktivovalo se mi Kristovo Vědomí a otevřel energetický potenciál k léčení naplno. V té době jsem byl více či méně materialista s menšími náznaky loajality k těm, co se věnovali ezoterice. I když jsem měl za sebou pár mystických prožitků, nechtěl jsem si připustit stejně jako jiní mé generace, že existuje něco co nevidím, či neslyším a na co si prostě nemohu sáhnout. Po mém návratu se mi ale zcela samovolně bez zasvěcení otevřel můj potenciál a já materialista jsem začal při svém podnikání v té době ještě zdarma, ale úspěšně léčit. Ježíš se mnou měl trpělivost ( musel jí mít hodně ), začal vzdělávat a posílat jen na ty semináře, které mi něco dali, a které mě rychle posunovali dále. Když jsem se stal mistrem, věděl jsem již, že mě někdo či něco vede, ale nebyl jsem ochoten připustit, že by to byl právě Ježíš. Od roku 2004 jsem svým žákům na seminářích a každého 25.12. a na Velikonoční pondělí zasvěcoval energie Ježíše s aktivací Kristova Vědomí. Reakce na toto zasvěcení byly více než překvapující. Lidem se otevírala při této aktivaci srdeční čakra, občas tekli slzy dojetí a co bylo nejúžasnější, začali být vzájemně na sebe hodnější.

A to vlastně bylo účelem tohoto zasvěcení, které jsem na začátku dával pouze fyzicky, ale postupně právě na Vánoce a Velikonoce na dálku. Když jsem byl tento rok v lednu 2009 se svými žáky na ostrově Mauritius, dostal jsem postupně systém zasvěcení a také celý systém léčení, jak kdysi Ježíš Kristus léčil. Stejným způsobem se kdysi léčilo ve staré Atlantidě a dnes již vím, že Ježíš tato staroatlantská zasvěcení také absolvoval a to právě do svých třiceti let. Systém léčení má 7.stupňů a je opět pouze pro ty, kteří před tímto zasvěcením absolvují transformaci duše a všech dalších částí vědomí na potřebnou úroveň.

Také tento systém je jištěn proti všem tzv. „samozasvěcením".

  • 1. výše zmíněnou transformací vědomí
  • 2. jiným zasvěcovacím rituálem bez doposud známých mistrovských symbolů
  • 3. souhlasem Ježíše Krista
  • 4. nemožností přijmout bez zmíněných pravidel toto zasvěcení, neboť se jedná o tok čisté lásky proudící přímo z Prvotního Zdroje

Zasvěcení provádím po předchozí transformaci vždy každého 21. dne v měsíci.

Odstupy mezi jednotlivými stupni jsou právě jeden měsíc. Každým zasvěcením dochází k další transformaci duše a všech částí vědomí, což je potřebné pro přijmutí dalšího vyššího stupně.Poslední zasvěcení, je-li žák připraven vede k osvícení, nebo alespoň ke zrychlení celého procesu duše a dalších částí vědomí, které  k tomuto vedou tak, aby novic dosáhl osvícení v tomto životě.

Každé zasvěcení ( vždy jen osobně ) je spojeno s jednodenním seminářem

Cena za zasvěcení: 3.500,-Kč