Ra-Sheeba Alpha 

Loňského roku v listopadu jsem přetransformoval energii Ra-Sheeby do sféry Alfa, takže tok energie neproudí z VELKÉHO CENTRÁLNÍHO SLUNCE, ale z PRVOTNÍHO ZDROJE. Energie této Ra Sheeby se liší tím, že je samozřejmě oproti dosavadní známé Ra-Sheebě silnější, což je podmíněno zdrojem, ze kterého tato energie proudí.

Aktivace přivolání této energie se oproti stávající aktivaci liší. Bůh Ra a bohyně ISIS v této Ra-Sheebě přidělili chrám k léčení včetně aktivačních manter. Navíc je v tomto zasvěcení předána aktivace napojení na boha Ra formou channelingu včetně aktivační mantry. Jsou zde i další změny, které se noví žáci dozví na semináři, který je třídenní. Od toho se odvíjí i cena, která je podmíněna předanou kvalitou této energie. Samotná Ra-Sheeba je dvoudenní. Třetí den se zasvěcuje boží světlo, kdy je zasvěcenec trvale napojen na boha Ra, bohyni Isis a prvotní zdroj. Žákům, kteří ještě nejsou zralí, zasvěcuji dále stávající Ra-Sheebu. Pro ty, kteří již Ra-Sheebu mají je třeba provést transformaci, která je taktéž podmíněna souhlasem boha Ra, bohyně Isis a Stvořitelem Všeho.

Dvoudenní seminář je zasvěcením do Ra-Sheeby Alphy a provádí se pouze osobně

Cena: 15.000,-Kč

Jednodenní seminář je zasvěcením Aktivace božího Světla Provádí se pouze osobně

Cena: 5.000,-Kč