Žluté léčivé světlo 

Žluté léčivé světlo

Systém s registrační povinností!

  • „Doprovázej své pocity,
    následuj mne do světla blahobytu
    a lásky!"
    Je poselství Lady Rowena!

Ochránkyně naší čakry solar plexu a léčivého žlutého světla a plamene, který prostupují naše tělo a auru. Jako růže které se otevírá květ, tak jemně obejmující uzavírají plameny a světelné vlny zdravý a rozumovou lásku našeho bytí. Soucit, láska, kreativita, tří vlastnosti, které žlutým plamenem a světlem přebírají kontrolu nad naším solar plexem. Jsme připravení dávat lásku, ale žádáme také o nám přínáležíjící lásku, jsme otevření pro pomoc, ale vedeme cílevědomou spolupráci, zapojujeme naší kreativitu pro přínos úspěchu, a aktivuje cílevědomost těm, kteří se na tuto cestu chtějí vydat. Jen s udržením těchto základních pravidel jsme schopni se dostat velkými kroky dopředu. Lady Rowena nás staví před úkol, podporuje nás, ale musíme touto cestu jít sami. Daruje nám světlo a plamen, ale prsty si můžeme spálit jen sami, když nenaslechneme jejímu poselství.

Společná cesta usnadňuje zodpovědnost, když si každý vezme svojí porci. Každá překážka se rozplyne když každý z nás kus odstraní. Cesta kterou nám ukazuje Lady Rowena je cestou našeho zdravého lidského rozumu.

Neměli bychom je zklamat!

Calli Vita

Tento výrok by zahrnul nejdůležitější vlastnosti našeho života:

Jdeme na již vyšlapaných stezkách, jdeme po stopách těch, který tuto cestu umožnily. Cesta nanebevzatých mistrů a mistryní, stopy všech světelných bytostí, který někdy v lidské podobě jejich práci na zemi dokončily.

Jdeme po cestě, jako mladí aspiranti, jdeme cestou, jako studující zvědavci, jdeme pořád dál abychom se připravily na úroveň čistého světla.

1 zasvěcení

Cena: 2.000,Kč