4 Evangelisti 

4 Evangelisti

Systém s registrační povinností

4 Evangelisti

Zařazení 4 Evangelistů v elementech,

přiřazení k andělům,

barvy,

kovy,

drahokamy,

minerály,

planety,

rostliny

V novém zákoně je psáno:

„Uprostřed trůnu a okolo trůnu jsou čtyři bytosti...

První bytost se podobá lvu, (Marek) a druhá podobná mladému býkovi, (Lukáš) a třetí bytost má tvář jako člověk (Matouš) a čtvrtá bytost se podobá létajícímu orlu. (Jan)"

Matouš, lidská hlava s křídly, naznačuje znovuzrození Ježíše,

Následuje Marek, ze zpovědí Jana, jeho hlas zní v poušti jako od Lva. Proto je zobrazován jako okřídlený lev.

Lukáš, začíná s obětní službou a je srovnávaný s býkem.

Jan, nalézá slova, která si najdou cestu do „sluchu" Boha, a kdo by pro tento úkol byl schopnějším než ve výši létající orel.

Váhavý! Říká Matouš. Dej dohromady co k sobě patří! Poznej že vše co existuje má svůj původ. Nevol si osamocené cesty, protože ve společenství spočívá síla. Měj pocit, že patříš k Celku, k Univerzu, k Jednotě celku. Jsi jeho součástí! Měj odvahu a odvaž se na tuto cestu, cítit a sloučit své myšlenky k jednomu celku. Síla ti je dána, jít tímto vývojem na boží zemi, naučit se a jít cestou která ti je ukázaná.

Veď! - Je výrok Marka. Vědění a naučení je zastrčené v tvých vlastnostech. Vědění z celku. Z tvého vzniku a tvé vůle. Tak jako síla tvoření stvořila tebe. Pouč se ze svých pochybností a zmatku. Nech se vést sám sebou silou celku, univerzem skrze světlo a transformaci do pravé vlastnosti člověka: odvážnost, síla a láska! Marek, první biskup Alexandrie, byl židovský křesťan z Jerusalema. Je tentýž, který napsal Petrovo učení. Dodnes se popírá, zda to bylo zapsáno, jak mu to bylo řečené. Koptická církev jej uznala jako prvního papeže.

Mlč! - volá Lukáš. Přijmi co ti přidělily moci univerza. Přijmi úkol, tak jak to udělal Lucifer když musel přijít na povrch zemský. Buď součást v nekonečném řetězu, který drží vše pohromadě. Vezmi své místo! Mezi nebem a zemí udržet spojení je stejně tak naším úkolem, jak to učí Lucifer. Lukáš byl Ikonograph, kreslil Marii s Kristem ale také Pavla a Petra. Tím se stal ochráncem malířů.

Chtěj! - je výrok Jana. Naslouchej svému tělu, poznej příznaky, zda je to pocit bolesti nebo blaženosti. Ve zdravém těle žije zdravá duše. Smích a pláč, lásku a hněv patří k tvému tělu. Chtěj a vnímej pocity svého těla. Tvé tělo je tvým obalem, schránka tvého bytí, udržuj jí!

4 zasvěcení

Cena: 4.500,Kč