Velmistr Reiki 

Po zasvěcení do stupňů velmistra se za velmistra určitě nepovažuji. To jenom symboly těchto stupňů se tak jmenují a já si již s odstupem času myslím, že dělají svému jménu čest. Přes mojí počáteční skepsi zvítězila zvědavost a mé ego a tak jsem se nechal nejdříve zasvětit do symbolu moudrosti, který nabízím samostatně a o kterém se říká, že má energeticky takovou sílu, že by člověk k tomuto srovnatelně musel několik set let meditovat. Připadalo mi tedy přijatelnější nechat se během 45.min. zasvětit do této energie a těch pár set let ušetřit pro svůj další duch. růst. Nezmoudřel jsem sice nijak viditelně. Fakt je ale ten, že po zasvěcení jsem měl pocit, jako kdyby někdo zapnul mikrovlnku a nasadil mi jí na hlavu. Tento pocit vydržel min. po dobu jednoho týdne a nepřestával ani v noci, když jsem šel spát.

Stejný pocit jsem měl při každém dalším zasvěcení do jednotlivých stupňů Velmistra Reiki. Postupem času jsem zjistil, že se mi skutečně několikanásobně zvýšil energetický potenciál a možná i některé vědomosti o Reiki, neboť kompletní skripta velmistra 5-13.stupně mají zhruba 300 stran. Odstupy mezi jednotlivými stupni nejsou sice dané, ale doporučil bych každému min. 2.měsíce, pokud umí např. SRT (spiritual response therapy) příp. 3.měsíce bez SRT. Nedoporučuji ale nikomu, kdo není již minimálně mistrem Reiki 1.rok a nezasvětil alespoň jednoho mistra Reiki. Doporučuji ale naopak každému, kdo nechce ‚ustrnout' a kdo nepotvrzuje přísloví že, každá liška chválí svůj ohon a když ho nemá, tak tvrdí, že se obejde i bez něj'.

Velmistr Reiki se skládá z následujících stupňů

Symbol Moudrosti

O tomto symbolu, jak popisuji výše se říká, že má takovou sílu, že byste museli několik set let meditovat, abyste dosáhli podobných výsledků.

Cena: 3000,-Kč

Velmistr 5­/6 stupeň:

Častokrát se tento stupeň reiki nazývá laser - reiki. Tato energie proudí jako paprsek skrz špičky prstů a může být použita při léčení, které má stejně jako laser, velmi silné účinky. Předávají se 2 nové symboly, které jsou velmi silné a zvyšují energetický potenciál

5. stupeň / I. Velmistrovský stupeň:

„Harmonie" - povzbuzení vnitřního dítěte, spojení ze světlem, síla a jednota v harmonii srdce.

6. stupeň / II. Velmistrovský stupeň:

„Dělení" vlastního nitra cesta do nekonečna, nalezení vlastního nitra (sebe sama). Špatně se to vysvětluje, lépe však prožívá.

Cena za stupně 5 a 6 je 7000,-Kč

7. stupeň / III. Velmistrovský stupeň:

„Moudrost", tento symbol tě opravňuje zasvěcovat do mistrovského stupně. Dává ti schopnost být spravedlivý a moudrý. Je to jako když se postaví most, aby jsi mohl vstoupit do Univerza. Stačí vstoupit a nechat vědomí Vesmíru protéct do sebe. Tento symbol tě ale taky vyzývá k novým činům, moudrosti a spravedlnosti.

8. stupeň / IV. Velmistrovský stupeň:

Spojení s bohy Reiki. S timto symbolem budeš zasvěcen do velkého tajemství. Zvol cestu bohů. Zjistíš, stejně jako v jiných ezoterických učeních, že jsi součástí boha a nebudeš jej hledat v Universu, ale v sobě.

Cena za stupně 7 a 8 je 7000,-Kč

9. stupeň / V. Velmistrovský stupeň:

1.díl: Můžeš svoji energii nejenom předávat čakrami v rukou (dávat reiki), energetizovat (naplňovat energii) nevolnost, onemocnění, ale budeš také schopný posílit léčivé učinky léčivých rostlin. Kromě pokládání rukou, může být přírodními léčivými látkami urychlená vlastní léčivá schopnost organizmu. Předané symboly nabíjejí léčivé byliny energií a zvyšují několikanásobně léčebný účinek. Tento stupeň se v některých částech ztotožňuje s léčebnými praktikami starých Druidů s ‚Celtic Reiki'

2. díl: je nauka autohypnózy ( předávám pouze osobně), včetně předání symbolu, který není součástí symbolů velmistra

Cena: 5000,-Kč

10. stupeň / VI. Velmistrovský stupeň:

1. díl: Je to vlastně zesílený devátý stupeň, ve kterém jsi schopen posílit léčivou sílu stromů. Je to propojení s přírodou a její silou. Tento stupeň obsahuje 1 symbol.

2. díl: obsahuje Karma-učení se symbolem k odstranění karmických implantátů. Také není součástí symbolů velmistra(předávám pouze osobně a pouze těm, kteří mají znalosti s SRT)

Cena: 5000,-Kč

11. stupeň / VII. Velmistrovský stupeň:

1 díl: v 9. a 10. stupni jsi se naučil, jak se spolupracuje s rostlinami. 11. stupeň se vztahuje na tělesnou a duchovní úroveň: vytrvalost, energie, harmonie a vyrovnání fyzického a duchovního těla.

2. díl: je naučení o „ozařování barvami - tečkování barvami" s tabulkami na akupunktůru, a s jedním symbolem

Cena: 4000,-Kč

12. stupeň / VIII Velmistrovský stupeň:

1 díl: dosáhnul jsi energetickou úroveň, kde se již nejedná o tvojí energii a sílu. Stojíš před božským rozkazem, být spravedlivý. Akceptování spravedlnosti, vděčnosti za toto poznání a pochopení spojitosti mezi Bohem - Universem - Zemí. Obdržíš 1.symbol.

2 díl: je naučení se víry a vytrvalosti.

Cena: 4000,-Kč

13. stupeň / IX. Velmistrovský stupeň:

1 díl: Naučil jsi být před božským rozkazem spravedlivý! Akceptovat tuto spravedlnost, pochopení spojitostí mezi Bohem - Universem - Zemí a tebou samotným. Na to, aby jsi tento energetický - level udržel navždy, musí být tělo, duch a duše v souladu. 1 symbol.

Cena: 4000,-Kč

Usui Reiki 14. stupeň / X. velmistrovský stupeň

Usui reiki

Poznej své Já!

14. stupeň

„Já" je centrum vědomí s omezením a neúplností osobního obrazu. „Já" se zabývá s osobní identitou, kontinuitou, udržení osobností a zprostředkovatel mezi vědomými a nevědomými úrovněmi.

„Já" je jádro bytosti, nadřazený střed celkové osobnosti, které je přítomné od začátku inkarnace společně s duší (Anima Mundi). Oproti tomu vzníká „charakter" v době růstu a výchovy dítěte.

Koordinace mezi „charakterem" a „Já" se vyvíjí velmi individuelně.

Duchovní prací se symbolem 14. stupně se zbourají hranice a zážitky mohou být snadněji a efektivněji rozpoznány a zpracovány. Toto vyrovnání protikladů mezi vědomím a nevědomím se stane samoregulací psychiky. Dlouho jsem si lámal hlavu k čemu všemu tyto symboly Velmistra ještě jsou. Po téměř dvou letech jsem přišel na to, že jejich úkolem je spolupráce duchovního, emocionálního a mentálního těla vzájemně mezi sebou a to tak, aby se myšlenkové pochody a emoce v příhodný čas přesunuly do duchovního těla, kde se vyčistí a čistá energie se vrací zpět do mentálního a emocionálního těla. Tímto zpúsobem je mistr energeticky nezatížen emocemi ani myšlenkami a k čemu múže používat tento přebytek energie, o tom ví více mistři v Indii, či Tibetu, které toto tajemství pravděpodobně znají také. Tato aktivace je součástí mé vlastní práce, není součástí zasvěcení a provádí se pouze osobně těm mistrúm, kteří jsou na to připraveni.

Učitelská linie:

Shiana Hon-Cha

Éva Zongor

Elisabeth Willebrand

Karel Putz

1 zasvěcovací termín

předpoklad: 13. stupeň Usuiho systému

Cena: 7.000,-Kč

Usui Reiki - 15. stupeň / XI. velmistrovský stupeň

Usui reiki

Tvoje životní cesta a určení

15. stupeň

S každým ztraceným dnem v nás může vyrůst frustrace, nespokojenost a životní neschopnost. Naše životní kvalita se zaobírá kůrou hubnutí, politikou, rúznými dogmaty a tak vlastně setrváváme v naších nevyřešených problémech. Navíc se zrychluje čas, aniž by to naše společnost vlastně zpozorovala. Naše nespokojenost roste a pocity se snižují hlouběji až k depresím. Abychom se vyvarovali takové situace, půjdeme cestou štestí:

1. Důvěra

Překážky v životě jsou každodenní výzvy. Tyto překážky v životě nás nutí k tomu, abychom něco podnikli, našli nový směr, který odpovídá naší osobnosti i naším představám. V takové situaci je důležité si udržet řešení před očima, vědět že máme schopnost jít touto cestou.

2. určit nové cíle

Naše přání a pravdy leží v nás. V našem nitru cítíme, že můžeme vybudovat motivaci, abychom mohly jít novými živnotními cestami. Vytvořit novou budoucnost, abychom vyšly směrem k novým cílům. Často je zapotřebí jen malých cest - změn abychom dosáhli našich snů.

3. lépe žít

Odpověď leží v našem nitru. Přistup k němu je volný, jen naše nejistota nám možná stojí ještě trochu v cestě. Vysadíme-li symbol Nalezení-štěstí a necháme jej na nás působit, tak po krátké době zjistíme, že se naše životní cesta od této sekundy, kdy necháme působit tento symbol, nabere nový směr. Budeme schopní zjistit, jak lehce se dají poznat malé okamžiky života, a jak konstruktivně působí na náš každodenní život. Další aktivace tohoto stupně je mé vlastní práce a spočívá v tom, že nám reguluje pochody mentálního, emocionálního a duchovního těla. Opět i zde platí, že tuto aktivaci praktikuji pouze osobně a těm, kteří jsou na to připraveni, což se pozná podle toho, že při čtení těchto řádek ví, o čem píši.

Učitelská linie:

Shiana Hon-Cha

Éva Zongor

Elisabeth Willebrand

Karel Putz

1 zasvěcovací termín

předpoklad: 14. stupeň Usuiho systému

Cena: 9.000,-Kč