K - Reiki 

Linie K-Reiki vznikla na základě systému Karuna Reiki Williama Lee Randa. Vytvořil ho Mistr Ing. Pavel Kutička, MBA. Je to systém, který navazuje na Usuiho systém. Pro absolvování zasvěcení a práce s K-Reiki nepotřebujete žádnou praxi s energiemi. Již od 1. stupně K-Reiki můžete pracovat na dálku. K-Reiki prohlubuje soucit srdce a vlastně člověka otevírá většímu pochopení fungování života. Dochází zde k velkému léčení srdečního centra. Reiki využívá symboly, které jsou známy i z jiných škol. Zasvěcením dostávají tyto symboly svou vlastní energii a význam. Použití stejných symbolů v jiných školách Reiki může tedy aktivovat citelně jiné energie.

V prvním stupni se naučíte pracovat s těmito symboly

  • léčí na buněčné úrovni bolestné zážitky, záležitosti z minulých životů, zneužívání v dětství, přivádí do kontaktu s Archandělem Gabrielem
  • léčí stínové já existující v podvědomí a problémy sexuálního a tělesného zneužívání
  • pomáhá léčit vztahy, vypěstovat si správné návyky, léčí závislosti, spojuje se spirituálními bytostmi a pomáhá od nich získat požehnání
  • čistí mysl, čistí místnosti od negativních energií, harmonizuje vyšší čakry s nižšími, vytváří odhodlání a dokončuje je, uzemňuje a manifestuje materiální cíle
  • Již od 1. stupně K-Reiki můžete pracovat na dálku.

Ve druhém stupni se naučíte pracovat s těmito symboly

  • spojuje Vyšší Já s nižším Já, zlepšuje schopnost učení, léčí komunikaci, zvyšuje tvořivost
  • uzemňuje, pomáhá k uskutečnění cílů a vytvoření priorit
  • léčí vzájemnou závislost, léčí vědomí reality, posiluje cíle, léčí návyky, pomáhá nám osvobodit se od očekávání druhých a získat zpět sílu žít tak jak si přejeme
  • léčí nespavost, léčí strach a paniku, pomáhá dosáhnout co nejlepších výsledků, zvyšuje jasnovidnost

Práce s touto energií mě pomohla obohatit můj dosavadní život o větší prožívání citů a otevření se více lásce a životu. Díky K-Reiki jsem se naučila pracovat jinými způsoby v aktivaci energií a tím se pro mne stala práce s těmito symboly více bohatší a tvořivější.Všem, kteří se potřebují více otevřít životu a chtějí cítit opět lásku ve svém srdci, vřele toto zasvěcení doporučuji. Moje zážitky a obrazy, které mi byly zjeveny při zasvěcení do Mistra K-Reiki byly takové, že jsem ji pojala jako Reiki Božího Milosrdenství a Soucitu. Byl to zážitek, na který nezapomenu.

Tento systém je rozdělen do dvou stupňů,třetí stupeň je Mistrovství.

Aby jste se mohli stát Mistrem K-Reiki,musíte být Mistr Usuiho systému.

Cena: 5.000,Kč