Tachyon Reiki 

Co je Tachyonová energie?

Tachyon Reiki

Skutečně nám dává tachyonová energie možnost se zásobovat s univerzální životní energií, energie nulového bodu. To platí jak pro reorganizaci jednotlivé buňky až po určitý molekul, hormon, žlázu nebo orgánu v našem těle a našeho celého organismu ducha-těla. Tachyonová energie je klíčový element, který každého činí způsobilým, přičemž nezáleží na jeho duchovní úrovni uvědomění nebo jeho pozadí abychom byly zasvěcení do tkvící dokonalé inteligence energie nulového bodu. Z tohoto důvodu nám umožní tachyonová energie jednoduší růst a vývoj.

Tachyonová energie není jen energií kterou nám ukazuje naše příroda, ale spíše praenergií, která se z nás v průběhu vývojové fáze ztratila.

Naše tělo je dokonalým příkladem pro energetické kontinuum. Přídavně k hmotnému, fyzickému tělu, kterého vnímáme našimi smysly, vlastníme taktéž několik vrstev jiných energetických těl. Všemi těmito vrstvami protéká energie, z nejvyšších zjemněných a něžných těl dolu do fyzického těla. Energie, která protéká energetickým kontinuumem, vychází z jednoho jediného zdroje.

V Indii je nazývána božskou matkou. V křesťanství je nazývána duchem svatým. V duchovních učeních je křtěná jménem kosmické energie. Moderní fyzika jí nazývá energií nulového bodu.

Tachyonová energie je klíčem jak se řídit v našem každodenním prostředí stresu a chaosu, tak abychom dosáhly vyšší úrovně řádu a životní kvality. Zasvěcení do tachyonozovaného stavu způsobuje v normálním případě přirozené osvobození od toxinů, více energie pro tělesnou aktivitu, zvýšený uvědomění jemnohmotných energií, zvýšená mozková funkce, zvýšený metabolizmus jakožto i výjimečný zlepšení naších každodenních schopností a regenerace našeho fyzického těla. Po zasvěcení do energií tachyonů jsme schopný naše předměty a potravu změnit v tachyonizované výrobky.

Tři aktivace úplně vystačí k tomu tuto energii zažít a začlenit do každodenního života.

Dostaneš ode mne:

  • Vysvětlení k Tachyonové energie (skripta o obsahu 20 stránek)
  • Postup zasvěcení
  • Údaje jak zasvěcovat druhé
  • Certifikát

Praxe ukázala že svislý způsob zasvěcování lépe vycentruje a rozšiřuje čakry čímž se dosahuje úplné aktivace.

3 zasvěcovací termíny

á 3 zasvěcení

Jedno zasvěcení: 3.000,-Kč