Golden Triangel 

Golden Triangel

James Purner, duchovní léčitel a učitel Reiki obdržel v roce 1986 tento léčivý energetický systém od bohyně Isis. Pojmenoval jej Golden Triangel. Často také nazvané zlatý trojúhelník (golden triangel). Tak jak by se to mělo podle mého jmenovat správně.

Snadná, jednoduchá technika, která může být ruznými způsoby použitá ihned po prvním zasvěcení, za předpokladu že máte již nějaké skušeností s prací s energiemi, nebo jste zasvěcení do nějákého energetického systému. Jestli máte s skušeností s Usui nebo Kundalini neni podstatné.

Golden Triangel, tento Egyptský energetický systém, se často používá v jiné podobě, jako třeba zlatý oheň nebo zlatá spirála jako léčívá metoda v jiných národech a kultůr.

Je to intenzivní podporující energie bohyně Isis, která je bez symbolů. (pouze symbol Isis se používá). Tato do stupňů rozdělená metoda je „učební kurz", přispůsobení se této energii, a nauka lepších vizualizačních schopností. Mistr Usuiho nebo Kundalini systému by již tuto úroveň měl dosáhnout a tak bude stačit zasvěcení do Golden Triangel.

Podporuje intuici a vede k poznání života. Navíc je to velmi snadná metoda jak vyléčit nemoce, utišit bolesti a obnovit dobré zdraví.

Sídlo našeho sebepoznání je čakra tretího oka, nebo-li čakra na čele. Velmi blízké spojení vznikne ke korunní čakře skrze 45° čakru. Při zasvěcení a naplňování energie této čakry se posílí vnímací schopností. Telepatické spojení mohou vést ke zjevení vnitřních obrazců. Nejen proto miluje mnoho lidí praci s Golden Triangel.

Jedno zasvěcení.