Akasha Chronik 

Akasha Chronik

V hinduistické filozofii je význam slova Akasha nebe nebo éter, přičemž různé éterické formy Ayurvedy (Prithvi, Vayu, Agni nebo Jalam) symbolizuji pět elementů (voda, vzduch, oheň a země).

Tím pádem vlastně ve skutečnosti nemá ze skutečnými knihami nebo spisy nic společného, ale jedná se o energetickou vibraci, které se v obrazcích, symbolech nebo dokonce hlasech zjevuje.

 • „Čtení" v knize:
  Knize života,
  kosmického vědomí,
  univerzálního vědomí,
  kolektivního nevědomí,
  kolektivní podvědomí a
  záznamy duše
  jsou částí Akasha Chroniky.

Skripta emailem

Certifikát poštou

1 zasvěcení:

Cena 2.500,-Kč