Usuiho Reiki 

1 - 4.stupeň

usui reiki

Reiki bylo v dobách dávno minulých prezentováno jako „tajné učení mocných", jak si přivolat štěstí. Jednalo se samozřejmě o národy s rozvinutou kulturou, kdy se předávalo pouze vyvoleným, formou zasvěcení (iniciace) dále. I když tyto národy dnes již neexistují, přesto vždy zůstali ostrůvky vědění, kdy tito lidé, formou utajenou předávali své vědomosti z otce na syna dále a tak se dá vlastně říci, že většina těchto forem práce z energií nikdy nezmizela z povrchu zemského.

Pokud se tak stalo, dochází k tomu, že když lidstvo dosáhne ve svém vývoji vibrační úrovně splňující předpoklad opětovného získání energie potřebné např. k léčení, k dalšímu duchovnímu růstu, či jiným formám všeobecného vzestupu civilizace, vždy se najde jedinec, který „channelingem", či formou „duchovního zasvěcení"nebo „mystického prožitku" obdrží určitou energii Universa zpět a tato se velice rychle, zvláště pak v dnešní době rozšíří po celé zeměkouli.

Příkladem je již dost rozsáhlý počet druhů Reiki, duchovních učení, či jiných forem energií, např. „Ra-Sheeba", „Melchizedek", „Amara",které nejsou Reiki energií, zato však fungují stejně dobře, někdy i s větší intenzitou. Usuiho systém Reiki je vlastně výše uvedeným příkladem, kdy japonec dr. Mikao Usui po 21.denním půstu a samozřejmě obrovském kusu duchovní práce sám na sobě, obdržel dar Universa a sice energii Reiki, která je pro současnou civilizaci určitě obrovským přínosem.

Tato energie je stará tak, jak je staré lidstvo, je darem Universa (Makrokosmu), nedá se zneužít ani zahrnout do jakékoliv sekty ani náboženství(ty pomíjejí). Naše (pod)vědomí (vlastní existence-Mikrokosmos) dohlíží na to, aby nedošlo k jakémukoliv zneužití při aplikaci Reiki. Nutí nás vlastně pochopit, co znamená pojem „pro dobro mé a dobro všech zúčastněných". Pokud zasvěcenec nerespektuje význam této zásady, jeho vlastní Já (Mikrokosmos), zastaví tok energie. Proto je vlastně Reiki ve své prapodstatě zakódováno tak, že touto energií nelze ublížit. Zdroj této energie je nekonečný, nemůže se nikdy vyčerpat.

Také my, když aplikujeme Reiki a nevkládáme své ego do léčení, jsme pouze vodičem této energie a nemusíme mít strach z vyčerpání svého energetického potenciálu. Dochází naopak k tomu, že se aplikací Reiki léčí nejen léčený, ale i ten, kdo léčí. Navíc je tento systém tak jednoduchý, že se jej může naučit opravdu každý, bez jakýchkoli medicínských znalostí.

Systém léčení spočívá v tom, že pokládáme klientovi ruce na tělo, nebo do jeho energetického pole ( aury ) a necháme tuto energii proudit přes naše ruce. Léčený, což reguluje jeho podvědomí, si vezme pouze tolik energie, kolik jeho tělo k léčení, či lépe k harmonizaci sebeléčebného procesu těla potřebuje. Proto je naprosto zbytečná obava z toho, že by se dalo Reiki předávkovat. Již po velice krátké aplikaci Reiki pochopí praktikant jak pocitově, tak i intuitivně celý systém léčení.

Tato metoda je tedy skutečně pro každého a určitě přijde doba, kdy již malé děti ve školách budou mít Reiki ve školních osnovách a kdy léčitelství obecně bude vyučováno kromě klasické medicíny, taktéž v našem zdravotnictví.

Slovo Reiki je vlastně složeninou dvou japonských výrazů, kdy slovo Rei by se dalo přeložit jako „vesmírná inteligence", „či universální duchovní moudrost" a Ki, které znamená „energie". Z těchto dvou slov vznikne významově v mém pojetí spojení energie-Ki s moudrostí Universa-Rei (Makrokosmosu), kdy zasvěcením spojíme naše Já ( Mikrokosmos ) s ( Makrokosmem ) a energií Ki dohromady.

Začneme pomalu chápat spojení s Jednotou, s Bohem, který je vlastně naší součástí, kolektivním vědomím lidstva a naší úlohou na planetě Zemi. Samotné slovo Reiki s hlediska numerologie v mém postřehu je zvoleno a určitě ne náhodou velice přesně, neboť sečtením tohoto slova nám vyjde číslo 7. Iniciály dr.Mikaa Usuiho nám při sečtení dají taktéž číslo 7. Sedmička je číslo léčitelů, poukazuje na znalost duchovních principů, potřebu být užitečný. Abych předešel mylnému názoru některých lidí na Reiki,chtěl bych důrazně upozornit na to, že tento systém léčení nenahradí klasickou medicínu. Je ale určitě jedním z nejlepších doplňujích systémů a ideální stav ve zdravotnictví by byl ten, kdyby oba systémy pracovali společně.

Neboť Reiki - zkracuje všeobecně rekonvalescenci nemocného

 • snižuje náklady potřebné k léčení
 • zmírňuje, či zcela eliminuje bolest
 • je vhodné jak k léčení fyzického těla, tak i psychiky
 • podporuje duchovní růst
 • prodlužuje život, zejména však jeho kvalitu
 • zlepšuje vitalitu, schopnost lépe se učit
 • zvyšuje intuici člověka
 • zlepšuje jak fyzickou kondici, tak i psychiku
 • odbourává a léčí bloky a traumata z minulosti

K tomu, abysme mohli s energií Reiki pracovat, potřebujeme být na tuto energii napojeni a to formou zasvěcení ( iniciace ). Celý Usuiho Reiki systém je rozdělen do stupňů. Po zasvěcení je schopnost s Reiki pracovat trvalá, nezávisle na tom, zda žák tuto energii používá, či nikoliv. Určitě ale i zde platí zásada „cvičení dělá mistra" , což znamená, že čím více Reiki používáte, tím více získáváte ve všech směrech. Je to větší intenzita energie při práci, vlastní vyčištění všech svých těl, včetně spousty dalších báječných věcí, jak je posáno výše.

1.stupeň

jednodenní seminář

 • aktivace energetického pole žáka zasvěcením čaker do 1.stupně
 • čištění a harmonizace čaker
 • seznámení se svým energetickým polem po zasvěcení
 • teoretická část - princip léčení formou Reiki,Ježíšovy techniky a techniky staré Atlantidy
 • praktická část - ukázky forem sebeléčení
 • praktická část - ukázky a vlastní práce s klientem
 • meditace (spojení se svým vyšším Já)

(cena 1.200,-Kč)

Po zasvěcení do 1.stupně získáváte možnost absolvovat 2.denní seminář do 2.stupně. Opakování semináře je zdarma.

2.stupeň

dvoudenní seminář

 • aktivace energetického pole žáka zasvěcením čaker do 2.stupně
 • předání 3.symbolů Reiki
 • vysvětlení práce se symboly Reiki
 • ukázky léčení s aplikací symbolů Reiki,ukázky mých vlastních technik
 • léčení na dálku ( vysvětlení různých způsobů této aplikace )
 • posílání energie na dálku ( do minulosti,budoucnosti )
 • léčení svých vlastních traumat z minulosti
 • meditační formy sebeléčení

(cena 2.500,-Kč)

Po zasvěcení do 2.stupně a opět při dodržení určité přestávky mezi jednotlivými stupni máte možnost absolvovat tentokrát třídenní intenzívní kurz do 3.stupně. Opakování semináře je opět zdarma.

3.stupeň (mistr léčitel)

třídenní seminář

 • aktivace energetického pole žáka zasvěcením čaker do 3.stupně
 • předání mistrovských symbolů
 • reinkarnace a její principy
 • minulé životy a jejich vliv na současnou existenci
 • vysvětlení vlastních forem léčení
 • reiki a zdraví - očista fyzického těla i ducha
 • aktivace energie kundalini a napojení na podvědomí
 • napojení na energie stromů a bylin
 • ukázky mých vlastních technik, včetně magické operace
 • příprava žáka na budoucího mistra

(cena 4.000,-Kč)

Také zde platí, tak jako u předcházejících kurzů dodržení individuální přestávky, z důvodu integrace všech energií a poměrně silného očistného procesu ve všech tělech. Možnost opakování kurzu je opět zdarma. Další pokračování je pro ty, kteří se rozhodli na sobě dále pracovat, rozšiřovat učení Usuiho Ryoho Reiki, či si přejí být zasvěceni do dalších druhů Reiki, u kterých je většinou podmínka být mistrem Usuiho Reiki. V mém pojetí je Usui Ryoho Reiki základem pro celkové pochopení práce s energií Universa, není to titul, povolání, ale v určitém smyslu poslání člověka.

4.stupeň (mistr léčitel+učitel)

jednodenní seminář

 • zasvěcení mistrovské
 • individuální práce s budoucím mistrem
 • čištění bloků před i po zasvěcení
 • techniky zasvěcování do všech stupňů
 • příprava místnosti a žáků na zasvěcení
 • seznámení s extrémními situacemi v kursech
 • základy psychologie vedení seminářů a žáků Reiki

(cena 10.000,-Kč)

Po absolvování zasvěcení do mistra tohoto Reiki máte možnost opět po dodržení individuální přestávky získat titul velmistra Usuiho Reiki, nebo další tituly mistra jiných směrů Reiki a rozvíjet tak dále nejen své energetické schopnosti, ale především rozšířit své znalosti z dalších oblastí práce s jinými energiemi.

Pro všechny mé žáky platí kromě opakování všech kursů zdarma, možnost opakovaného zasvěcení na dálku, do svého stupně Reiki, po celou dobu, než absolvují další stupeň a to každé pondělí (ať nám ten týden pěkně začíná ), z důvodů efektivnějšího čištění všech nežádoucích symptomů po zasvěcení do Reiki, vyčištění negativních programů žáka a zvýšení jeho motivace.

1.stupeň až do odvolání ve 20h 30min.

2.stupeň až do odvolání ve 21h

3.stupeň až do odvolání ve 21h 30min.

Dálkové studium

Pro všechny, kteří nemají možnost navštívit moje semináře, nabízím dálkové studium všech směrů Reiki, které mám v nabídce. Zájemcům o tuto novinku zašlu skripta e-mailem, či poštou a zasvětím na dálku do všech stupňů s výjimkou mistrovského zasvěcení do Usuiho Reiki a některých dalších směrů, které uvádím ve svém programu, neboť je zde fyzická přítomnost žáka lepší z důvodu zachování čistoty při zasvěcování. Po celou dobu studia máte možnost kontaktu k zodpovězení Vašich problémů spojených s Reiki a všech dalších dotazů e-mailem nebo telefonicky.

Charita

Myslím si, že je to v dnešní době v této oblasti věc naprosto samozřejmá, ale při mém názoru na tuto činnost, považuji za lepší řešit předání celkového příspěvku osobně tam nebo těm, kde je to třeba. Rád kromě svých vlastních návrhů, přivítám také návrhy vaše. Pište, mailujte, či volejte na moje číslo. Vybrané částky budou pravidelně každý měsíc zveřejňovány na mých stránkách, včetně možnosti zaslání dobrovolných příspěvků.