Tyrkysový plamen 

Tyrkysový plamen

Tento paprsek stoji v úzkém spojení s nanebevzatými mistry:

  • Lady Nada
  • Seraphis Bey a Hilarion

A to i přes fakt, že je vedený andělem jménem Amai.

Nejen proto patří mezi andělské systémy.

Atlantické zdroje energií vedou nejen do hloubky oceánů a spojují proto s energiemi delfínů, ale vedou také k našemu původu v Atlantidě.

Ocitni se v tomto světě, kde se jíž nebude nic nacházet v nejistotě.

Jdi cestou na které se dozvíš více o svém původu.

Vrať se ke svému původnímu domovu. Poznej víc o sobě!

1 zasvěcení:

Cena 2.000,-Kč