Tera Mai 

Tera Mai

Když dostala Kathleen Ann Milner mistrovské zasvěcení do Usuiho Reiki, tak jí bylo jasné, že to nemohlo být všechno. V jejím nitru cítila: existuje ještě víc. Tak začala hledat, prosit a modlit se. A byla vyslyšena. Energie jí byla krok po kroku odhalena. Tuto energii nazvala:

"Tera - Mai."

Takže je příbuzná Usuiho Reiki, avšak nepředstavuje jen symboly, ale také nové energetické pole. Je to energie, která nás spojuje se Zemí.

Tuto léčivou energii může zakusit a využít každý, když je připraven poznat sám sebe. Musíme jen natáhnout ruku abychom sklidili a vychutnaly tyto plody. Když jednou poznáme proč a v čem spočívá spojení s Matkou Zemí, tak budeme také vědět jak budeme moci využít její energie. Kolo medicíny zrcadlí dokonalou rovnováhu mezi aktivními a pasivními receptivními energiemi, které se vzájemně v přírodě doplňují. V této rovnováze se nachází každý člověk, každý živočich, jako součást celku. Po zasvěcení do Tera-Mai začnete vnímat naši planetu jako živou bytost a budete určitě pociťovat větší respekt před její silou, p řed silou přírody a jejích elementů.

Co ode mně dostaneš?

  • učební materiál k energiím Tera Mai Reiki
  • Aktivace energetického kanálu za tři dny - 30 minut denně - během 4 týdnů (podle přání i víc)
  • A certifikát pro Tera Mai - mistr / učitel

3 zasvěcovací termíny

Cena: 5000,- Kč