Run Valdr 

Run Valdr

Magický zdroj růn je v době 200 před naším letopočtem. Pozdější změny vedli k naším dnešním písmenům. Magická funkce run se časem možná změnily, ale vycházíme z toho, že se přizpůsobily životním podmínkám. Do 17. století byly na všech mincích, zdech domovů, rakvích a denně používaných předmětech. Runové výroky byly používané denně, jak čarodějnicemi tak i od nich uvolněné výroky obyvatelstvu dané oblasti. Stejně tak se používaly runy pro zodpovězení různých dotazů.

Od roku 1630 zakázala církev používání run. Toto vědomí se ale neztratilo, v tajných úkrytech se dále používaly, a to také pro zodpovězení dotazů. Málo kdo měl tehdy ještě vědomosti o významu run. Guido List si vzal koncem 19. století runy za úkol, a vypracoval nový význam, což se ale neztotožňovalo s předaným vědomím z dob čarodějnic. Jeho metoda byla brzy zavržená čarodějnicemi, které v jeho době své umění praktikovali.

Dnes jsou runové kameny vyráběné a používané z různých materiálů. Zveřejněné významy zůstávají však sporné. Často se provádí vědomě změny, aby se neprozradila jejich magická síla.

 • V Run Valdr od Rodney Cox
  se odlišují od symbolů
  nám známým runovým symbolům.
  Zprostředkují vyšší vibrace
  magických energií.
  Podporují veškeré léčebné procesy
  a posilují jejich účinnost.

1 zasvěcení:

Cena 2.000,-Kč