Ra-Sheeba Velmistr 

Zatímco někteří prezentují Velmistra Ra Sheeby na stránkách a pletou si aktivaci Božáho světla s názvem Velmistr, chtěl bych upozornit, že Velmistra jsem obdržel i se specifickým zasvěcením, kterým aktivuji celkem 12.čaker žáka. Ostatní se dozví žák až při zasvěcování.

Bylo to v lednu 2008, kdy jsem toto zasvěcení dostal. Po zasvěcení dochází k trvalému napojení na zdroj Ra-Sheeby, další změně DNA, změně v čakerním systému. Transformuje vědomá mysl, podvědomí a další úrovně vědomí. Léčení technikami velmistra v sobě slučují všechny symboly najednou. Otevírají se další nové čakry a tím i různé formy nadsmyslového vnímání. Velmistra Ra-Sheeby může adept dostat v době, kdy absolvoval všechna předcházející zasvěcení a je pro tuto aktivaci zralý.

Seminář je jednodenní

Cena: 3.000,-Kč