Pastor řádu Melchizedeků 

melchizedek

Melchizedek je biblická postava z knihy Genesis, kde se také o založení řádu Melchizedeků píše. Ve své podstatě znamená slovo Melchizedek jednotu v bratrství lidí. V hebrejštině je to vlastně kombinace dvou slov ‚Mlg' ( král ) a ‚Zdk' ( správná cesta, spravedlnost ). Znamená tedy volně přeloženo ‚ Král spravedlnosti'. Vyjádřeno lépe je to ‚správné užívání vědomí' a ‚mentálních schopností'.

Řád Melchizedeků nás učí skrze inspiraci používat a objevovat svoji vnitřní sílu, používat čistotu srdce a pomáhat lidem v jejich duchovním růstu.

Většina lidí vnímá Universum a dění okolo nás ryze materialisticky a co nevidí na vlastní oči a co si nemůže osahat, to odmítá jako dogma, pověry, výmysly, šarlatánství atd.

Někteří z Vás ale časem docházejí k poznání, že existují také jiné zákony, než ty, které si tvoříme my lidé a které se vesele mění dle toho, kdo je právě ‚u vesla'. Jsou to zákony duchovní, zákony Universa, které jsou neměnné a ke kterým se dříve, či později dopracujeme všichni.

Řád Melchizedeků je určen těm, kteří jsou otevřeni přijmout změny ve svém myšlení a je to učení určené k duchovnímu růstu. Stejně jako u Ra-Sheeby, také zde platí, že na toto zasvěcení přijdou opět jen ti, které osloví už samotný název a kteří si ‚vzpomenou'.

Tradice řádu Melchizedeků začíná ca. před 4000 lety a rozšířila se do rozličných kultur, jako je Asyrie, Babylon a promíchala se s Egyptským mysteriem. Egyptští faraoni a kněží ochraňovali toto tajné učení, které se ani zubem času neměnilo, ba spíše naopak k němu přibývaly nové vědomosti. Tímto učením byli ovlivněni učenci známých jmen, jako jsou Platon, Solon, Sokrates.Říká se, že pastorem tohoto řádu byli Paracelsus, Isaac Newton a další myslitelé dřávějších časů.

Zasvěcení do tohoto řádu se skládá ze dvou stupňů, ve kterých je dohromady 19.zasvěcení, které rozšiřují stupeň vědomí, zvyšují frekvenci aury a všech éterických těl. Těmito zasvěceními dostáváme intuitivní přístup ke starým znalostem.

Do 1. stupně spadá 11. zasvěcení a do 2. stupně 8. zasvěcení.

1. zasvěcení: Shakti

Přináší lásku, soucit a harmonii do života. Je to speciální dárek tohoto řádu.

2. zasvěceníUzemnění

Uzemňuje žáka a posiluje u něj vědomí reality.

3. zasvěcení Duchovní schopnosti

Toto zasvěcení vede ke větší objektivitě žáka správně rozlišovat a posuzovat různé situace v rozlišných úhlech pohledu.

4. zasvěcení Komunikace

Pomáhá v nastolení komunikace duchovním průvodcům řádu Melchizedeka.

5. zasvěcení Integrace pravé a levé mozkové hemisféry

Aktivuje propojení levé a pravé mozkové hemisféry.

6. zasvěcení Ochrana žáka od alfy až po omegu

Nastavuje silnou ochranu žáka před negativními energiemi a fyzickým nebezpečím.

8. zasvěcení Rozvoj soucitu

Začínáme rozumět tomu, že jsme všichni bratři a sestry a pomáhá nám pochopit pojem a význam slova Jednota.

9. zasvěcení Čištění kauzálního těla

Čištění tohoto těla je specialitou řádu Melchizedeků, které nám pomáhá k lepšímu napojení na Vyšší Já a kde seodstraňují bloky ve spirituálním vývoji.

10. zasvěcení Spiritualizace čakrového systému

Toto zasvěcení zvyšuje frekvenci čakrového systému a zjednodušuje tím přístup k vyššímu nadsmyslovému vnímání

11. zasvěcení Zasvěcení k získání odvahy

Odvaha je schopnost umět překonávat svůj strach. Tímto zasvěcením se zbavujeme různých zakořeněných strachů.

2. stupeň má dalších 8. zasvěcení.

1. zasvěcení Energetizace

Toto zasvěcení pracuje v rovině aury, ve které se odehrávají naše sny a která se obalí ochraným bílým světlem. Dochází tímto k energetizaci fyzického těla.

2. zasvěcení Zasvěcení do světla

Toto zasvěcení aktivuje větší příliv světla do vnitřních orgánů.

3. zasvěcení Odstranění implantátů

Odstraňuje jakoukoliv astrální i mimozemskou entitu z našeho energetického systému.

4. zasvěcení Vyrovnání meridiánů

Toto zasvěcení uvádí tok energie v meridiánech do rovnováhy.

5. zasvěcení Duchovní vzestup

Zvyšuje frekvenci aury, přičemž nám umožňuje kontakt k duchovním bytostem řádu Melchizedeků.

6. zasvěcení Zvýšení frekvence mentálního těla

Zvyšuje frekvenci tentokrát mentálního těla, což nám taktéž umožňuje kontakt k duchovním bytostem tohoto řádu.

7. Zasvěcení zasvěcení do radosti

Toto zasvěcení přináší vibrace radosti. Těmito vibracemi se dociluje přitahování pocitů radosti.

8. zasvěcení Zasvěcení ( implantování zlaté kuličky) do Vašeho vědomí

Energie této zlaté koule roste, až proroste vaším vědomím a spojí se s Universem Začnete dostávat poselství ve formě snů, vizí od duchovních bytostí Řádu Melchizedeků.

Nyní jste se stali Pastorem Řádu Melchizedeků. Dělejte svému novému jménu čest.

Zasvěcení na dálku je rozděleno do 19.dnů

Cena za zasvěcení včetně skript: 5.000,-Kč

Formou semináře je cena 7.500,- Kč Seminář je dvoudenní