Nanebevzatí mistři, Mistři a Mistryně, které nás doprovázejí Univerzem 

Nanebemistri

Často se mluví o nanebevzatých Mistrech a Mistryních, které nás podporují svými energiemi, když je požádáme o pomoc, a spolupracujeme s nimi.

Jejich energie jsou různé, působí tak ale na naše fyzická a éterická těla. Proto se každý mistr a každá mistryně zasvěcuje zvlášť, aby jsi zažil a vstřebal každý druh energie, v různých úrovních a aby jsi byl schopen ji dál používat.

Následně jsou uvedeni všichní mistři a mistryňe, v pořadí jak jsou přiděleni k našim čakrám.

 • Země Čakra nohou - Dwal Khul
 • Kořenová čakra - El Morya
 • Břišní čakra - Lord Lanto
 • Čakra sakrální - Konfuzius
 • Čakra solar-plexu - Lady Rowena
 • Čakra citů - Kuthumi
 • Srdeční čakra - Serapis Bey
 • Čakra mágů - Paolo Veronese
 • Krční čakra - Hilarion
 • Čakra rukou - Lady Nada
 • Čakra konečků prstů - Sananda
 • Třetí oko - Lady Quan Yin
 • Korunní čakra - Saint Germain

Zasvěcení:

 • Dwal Khul - 1 zasvěcení
 • El Morya - 3 zasvěcení - v 4 krocích - Lightarian KI
 • Lord Lanto - 1 zasvěcení
 • Konfuzius - 1 zasvěcení
 • Kuthumi - 5 zasvěcení, známé také jako Elmuria Reiki
 • Seraphis Bey - 1 zasvěcení
 • Paolo Veronese - 1 zasvěcení
 • Hilarion - 1 zasvěcení
 • Lady Nada - 1 zasvěcení také Gelbes Heillicht
 • Sananda - 1 zasvěcení také Purpur Flamme
 • Lady Quan Yin - 1 zasvěcení nebo také Lavender Flamme
 • Saint Germain - 4 zasvěcení - 4 stupně - Violette Flamme
 • Nová energie Saint Germaina

Mistři a Mistryně - kompl. 40.000,-Kč

  Dwal Khul 2.500,-Kč
  El Morya2 2.500,-Kč
  Ligtharian Ki 2.500,-Kč
  Lord Lanto 2.500,-Kč
  Konfuzius 2.500,-Kč
  Lady Rowena 2.500,-Kč
  Gelbes Heillicht 2.500,-Kč
  Kuthumi 2.500,-Kč
  Serapis Bey 2.500,-Kč
  Paolo Veronese 2.500,-Kč
  Hilarion 2.500,-Kč
  Lady Nada 2.500,-Kč
  Sananda 2.500,-Kč
  Purpur Flamme 2.500,-Kč
  Quan Yin 2.500,-Kč
  Lavender Flamme 3.500,-Kč
  Saint Germain 2.500,-Kč
  Violette flamme 3.500,-Kč
  Nová energie St. Germaina 2.500,-Kč
  Türkise Flamme 3.500,-Kč