Maitri Vihara 

Koule - Chi

„bydliště lásky" (zakladatelka Ana Noriega-Gonzales z Peru)

Výtažek z podkladů Ana Noreiga-Gonzales:

„Příběh Maitri Vihara je jednoduchý. Začala jsem chvíli po mém třetím zasvěcení do Karuna Reiki dostávat intuitivně symboly. Tento kreativní proces byl cestou na Macchu Picchu v Peru během rovnodennosti na podzim v roce 2000 posílen. Jak jsem tam meditovala a pociťovala hluboké spojení s božským Já, něco vedlo k tomu abych můj vlastní systém jemnohmotné energetické práce na základě reiki vyvíjela dál.

Proto je stupeň Shinpiden Usuiho systému - Mistr učitel - předpoklad pro Maitri Vihara.

Maitri Vihara pochází ze sanskrtu a znamená jednoduše „bydliště lásky". Je to prastará skutečnost že zvuk, barva, vůně, geometrické formy a/nebo určité symboly a dokonce držení těla napomáhají individuálně pro přístup k specifickým energetickým frekvencím, což zase vede k různým stavům vědomí. Protože jsme koncentrované formy bytí v kosmickém oceánu energie, prostupují tyto frekvence všemi vrstvami našeho bytí.

Maitri Vihara Reiki má svůj důraz na cestě k vnitřnímu léčení na každé úrovni skrze další rozvoj našeho vědomí. Tím že vyrovnáš a vycentruješ nejprve svůj soucitný stav vědomí si uvědomíš, že tyto symboly slouží jako důrazné kosmické změny v energetických frekvencích.

Je mým přesvědčením, že je úkolem Maitri Vihara Reiki sloužit nám k pochopení toho, že jsme multidimenzionálními bytostmi a že bychom si na této cestě měli uvědomit naši plnou realitu.

3 zasvěcení

cena: 3.000,-Kč