Kundalini Reiki 

Rama & Shita

Rozdíl oproti klasickým Reiki spočívá v tom, že se u tohoto Reiki aktivují všechny hlavní čakry, aktivuje se sídlo energie Kundalini a také čakry rukou a nohou.

Energie Kundalini ztělesňuje v nás spící energii, která nás spojuje s Universem. Dnešní člověk ve svém tzv. ‚vývoji' v tzv. ‚civilizační společnosti' ztratil svůj střed. Styl života s hektikou, kterým si čakry vlastně deformujeme, nám způsobuje deficit energie, která je fakt jiná, než ta, kterou najdeme v jídlu. A tak vytváříme uměle ovládací dramata ( hádky, spory, války, -ismusy, atd. ) abysme pod různými záminkami ( ve jménu toho, či onoho ), mohli energeticky vyssávat své bližní a vlastně doplnit tímto způsobem životní energii.

Jednou z možností, jak najít tu správnou cestu, je právě probuzení, či aktivace energie Kundalini, kdy vlastně zapnete svůj vlastní generátor a jedete si sami za sebe. K této aktivaci potřebujeme vyčistit bloky k zajištění volného toku energie v našem těle. Dosáhneme tím harmonie i možnosti, že se můžeme v budoucnu s Universem skutečně propojit

Co je Kundalini Reiki..... s hlediska mythologie

Kundalini je popsána jako duchovní síla v člověku, kterou každý nese v sobě. Symbolicky je vyjádřena ve formě hada, který odpočívá na konci páteře. Každá životní forma, ať už je to rostlina nebo zvíře, má tuto sílu v sobě. Tato energie se může předávat na dálku, nebo vyvolat „napojením" (iniciací) , čimž pak vystoupá po páteři, otevírá, a pročištuje čakry a energetický koloběh v těle. Tato hadí-síla se může probudit spontáně, ale většinou se probudí teprve meditací, prací s energií nebo jógou.

Kundalini ztělesňuje spící energii v nás, která nás spojí s vesmírnou energií. Tato energie je u většiny lidí blokována, protože našim stylem života a myšlením, jsme spojení do našeho nitra ztratili.

Jedna z možností probuzení naší vnitřní energie je zasvěcení Kundalini - Reiki, kterým získáme uvolnění energetického koloběhu, rozpuštění bloků, a dosažení větší harmonie, spokojenosti a volného proudění této energie. I my jsme schopni ostatním předávat naší energii za účelem léčení. Kundalini - Reiki očistuje kompletní energetické proudění v těle od kořenové až po korunní čakru tak, že energie zase může volně proudit. Kundalini - Reiki se dá naučit bez jakýchkoliv předpokladů, nemusíte být držitelem jakéhokoliv jiného titulu Reiki. Na rozdíl od Usuiho Reiki se nepracuje se symboly a mantrami, takže se člověk může snadno naučit tento druh energie.

Z hlediska indické mythologie.....

Z hlediska indické mythologie vytvořil bůh Shiva náš Kosmos (materiální a transcendetní věci) léčivým zvukem OM. OM byl podle tohoto pojetí první pohyb (vibrace), obrazně, první vlny, které se vytvořily v moři vědomí.

Dalším rozlišováním vznikla strukturální rozmanitost (tvaru), hmoty (Gunas, k tomu patří jemnohmotné, stejně jako i psychické kvality, jako čisté či nečisté, my bychom řekli dobro a zlo) a pohyb (k tomu patří také psychické formy pohybu jako přitahovat a odpuzovat). Síla, která vytvořila rozlišování je Shakti (myth. Manželka Shivy, magický, tvořitelský aspekt). Shakti se často ztotožňuje s kundalini (kundalinishakti). Ve filozofickém rozlišování je Shakti duchovní síla, s vesmírnou neosobní vůlí, která stejně jako přírodní zákon, pohání duchovní vývoj přírody dopředu.

Kundalini je podle filozofického rozlišování skutečné dění, které se manifestuje přímým působením Shakti v souvislostí mystickými technikami (vibrace, vlny, zvuky, citové stavy)

Pro zájemce o tuto energii nabízím Kundalini 1-3.stupně, kdy třetím stupněm dosáhnete kvality mistra a oprávnění zasvěcovat tuto energii dalším žákům. Zasvěcení provádím na dálku, s odstupem min. 2.týdnů mezi jednotlivými zasvěceními.

Cena: 6.000,-Kč