Karuna-Reiki® 

Upozornění: Karuna-Reiki® - Program je vyučován těmi, kteří jsou registrovaní u „The International Center for Reiki Training".

Karuna je slovo ze Sanskrtu a je používané v Hinduismu, Buddhismu a Zenu. V překladu znamená toto slovo každý čin, „láska a soucit", který usnadní život druhých, a může být proto i přeloženo jako „soucitný čin", protože každý čin který usnadňuje život je soucitný čin. Když lidé dosáhnou osvícení, vypráví o tom, že jsou všechny bytosti vnímané jako jedna jediná bytost. Tak to samozřejmě i je, soucitný způsob činu nebo Karunu rozšířit na každého bez rozdílu, protože jsme všichni jedno, bez hranic a rozdílu mezi přírodou nebo jinými lidmi. Když pomáháme druhým a podporujeme je v jejich léčení, je to pro prospěch všech. Z důvodů jednoty všech bytostí se nepředává Karuna druhým jen z lásky, ale i proto, protože je to přirozené takto jednat. Stejně tak jak můžeš léčit ty sám sebe, chceš i druhým pomáhat léčit jejich problémy, protože je konec jejich utrpení i konec utrpení tvého, nejste totiž oddělení. Je to tak i psané v buddhistické literatuře, že karuna musí být doprovázená moudrostí, aby mohl být správný účinek dosažen. Karuna je motivace všech osvícených, kteří chtějí ukončit veškeré utrpení na naší zemi. Posílají nám nepřetržitě léčivou energii a vedení, ale ne všichni jsou toho schopni. V míře ve které karunu sám v sobě rozvineš, nepomůžeš jen druhým, ale staneš se také vnímavým pro karunu, která je vysílaná všemi osvícenými. Tím se urychluje také tvé léčení. Karuna-Reiki tě otvírá pro užší spolupráci se všemi osvícenými.

Původ Karuna Reiki

Systém Karuna Reiki byl vyvinut Williamem L. Randem ze Spojených Států Amerických. Symboly byly předané prostřednictvím jiných mistrů reiki, mezi nimi i Marcy Miller, Kellie-Ray Marine, Pat Courtney, Catherine Mills Bellamont a Marla Abraham. William používal tyto symboly a zjistil při tom, že dosáhly vyššího potenciálu. Meditoval nad nimi a vyvinul zasvěcovací proces a nazval jej Karuna Reiki. Některé symboly použité v Karuna Reiki jsou i používané v jiných systémech, nemají v nich však stejné působení nebo léčivou energii jako v Karuna Reiki. Energie Karuna Reiki je jiná než Usui Reiki, a ve skutečnosti jí vnímá spoustu lidí, že je silnější než Usui Reiki. Energie se dá pociťovat čistěji a působí na všechna energetická těla ve stejnou dobu. Uživatele vypráví o pocitu, že energie obklopuje je i ošetřovaného, než že jimi jednoduše protýká. Má také uzemňující účinky, a při používání Karuna Reiki může dojít ke spojení s duchovními bytostmi, anděly, a Vyšším Já.

Karuna Reiki a duchovní vedení

Ačkoliv není Karuna Reiki náboženstvím, spoustu lidí pociťovalo, že přijímaly léčení a duchovní vedení při používání Karuna Reiki. Když budeme konsekventně pracovat s Karuna Reiki, bude naše spojení s ryzím duchovním vedením jako Ježíšem, Matkou Marií, Kwan Yin, St. Germain a jiné nanebevzatí mistři, jakožto i andělé a archandělé. Spoustu z nás má pocit že jsou vůči určitým energiím otevřenější, které jsou spojené s našimi osobními duchovními způsoby víry. Karuna nás může naučit se otevřít vlastním schopnostem pro získání jednoty, pro příjímání vedení a spojit se s jinými duchovními mistry který byly v našem dosavadním životě neznámé.

Karuna Reiki Symboly:

Symboly prvního stupně:

 • 6. Symbol: Léčení nevědomých vzorů, léčení stínového Já, léčení sexuálního a psychického zneužití, vyhnání psychických a psychologických útoků.
 • 7. Symbol: Léčení srdce a výzev srdce, pomáhá při léčení vztahů, vývoj dobrých vzorů, léčení závislostí, vývoj soucitného jednání, kontakt s duchovními bytostmi případně nanebevzatými mistry.
 • 8. Symbol: Léčení spodních čaker, čistění ducha, čistění prostoru od negativních energií, harmonizace horních čaker se spodními, vytvoření rozhodnosti a touhy po úplnosti, splnění materielních cílů, ukončení sezení a zároveň i uzemnění.

Symboly druhého stupně:

 • 6. Symbol: Spojení vyššího já s nižším já, zlepšení schopnosti učit se, léčení komunikačních schopností, zvýšení kreativity.
 • 7. Symbol: Uzemnění, splnění cílů, nasadit priority, léčení lidstva.
 • 8. Symbol: Pomáhá ti odpoutat se od očekávání a projekcí druhých abys byl schopen vyvinout vlastní sílu, k dosažení vlastních životních cílů a snů, tak jak si to přeješ ty, léčení závislostí, léčení vnímání reality, posílení tvých cílů, léčení země, kontakt k rostlinám a bytostem stromů.
 • 9. Symbol: přináší mír a vytváří důvěru v život, léčení nespavosti, léčení strachů a paniky, dosažení nejlepších možných výsledků, zvýšení jasnovidnosti.

K tomu dostaneš mistrovský symboly Karuna Reiki Mistr:

 • 1. Symbol: čistí, chrání a zapečeťuje auru, symbolizuje naší jednotu a spojuje nás s ní.
 • 2. Tibetský mistrovský symbol: používá se jen při zasvěcení.
 • 3. Tibetský symbol: Když je použit při sezení s klientem pak vycentruje všechny čakry a energetická těla ve stejnou dobu a připravuje příjemce na hloubku Karuna Reiki. Navíc se používá též při zasvěcení.

Následující semináře nabízím:

Předpoklad pro zasvěcení do Karuna Reiki je zasvěcení do mistrovského symbolu (3. Stupeň Usuiho Reiki). Zasvěcení do žákovského stupně Karuna Reiki, s možnosti používání symbolů, bez předání zasvěcovacího postupu.

 • 1. Stupeň - 2000 Kč
 • 2. Stupeň - 2500 Kč

Předpoklad pro zasvěcení do mistrovského stupně Karuna Reiki je zasvěcení do mistrovského stupně Usuiho Reiki (mistr učitel Usuiho Reiki)

Mistrovský stupeň 5500 Kč

V ceně není zahrnutý registrační poplatek ve výši 50$ u „The International Center for Reiki Training" od zakladatele Williama Randa.

Karuna-Reiki® 

Upozornění: Karuna-Reiki® - Program je vyučován těmi, kteří jsou registrovaní u „The International Center for Reiki Training".

Karuna je slovo ze Sanskrtu a je používané v Hinduismu, Buddhismu a Zenu. V překladu znamená toto slovo každý čin, „láska a soucit", který usnadní život druhých, a může být proto i přeloženo jako „soucitný čin", protože každý čin který usnadňuje život je soucitný čin. Když lidé dosáhnou osvícení, vypráví o tom, že jsou všechny bytosti vnímané jako jedna jediná bytost. Tak to samozřejmě i je, soucitný způsob činu nebo Karunu rozšířit na každého bez rozdílu, protože jsme všichni jedno, bez hranic a rozdílu mezi přírodou nebo jinými lidmi. Když pomáháme druhým a podporujeme je v jejich léčení, je to pro prospěch všech. Z důvodů jednoty všech bytostí se nepředává Karuna druhým jen z lásky, ale i proto, protože je to přirozené takto jednat. Stejně tak jak můžeš léčit ty sám sebe, chceš i druhým pomáhat léčit jejich problémy, protože je konec jejich utrpení i konec utrpení tvého, nejste totiž oddělení. Je to tak i psané v buddhistické literatuře, že karuna musí být doprovázená moudrostí, aby mohl být správný účinek dosažen. Karuna je motivace všech osvícených, kteří chtějí ukončit veškeré utrpení na naší zemi. Posílají nám nepřetržitě léčivou energii a vedení, ale ne všichni jsou toho schopni. V míře ve které karunu sám v sobě rozvineš, nepomůžeš jen druhým, ale staneš se také vnímavým pro karunu, která je vysílaná všemi osvícenými. Tím se urychluje také tvé léčení. Karuna-Reiki tě otvírá pro užší spolupráci se všemi osvícenými.

Původ Karuna Reiki

Systém Karuna Reiki byl vyvinut Williamem L. Randem ze Spojených Států Amerických. Symboly byly předané prostřednictvím jiných mistrů reiki, mezi nimi i Marcy Miller, Kellie-Ray Marine, Pat Courtney, Catherine Mills Bellamont a Marla Abraham. William používal tyto symboly a zjistil při tom, že dosáhly vyššího potenciálu. Meditoval nad nimi a vyvinul zasvěcovací proces a nazval jej Karuna Reiki. Některé symboly použité v Karuna Reiki jsou i používané v jiných systémech, nemají v nich však stejné působení nebo léčivou energii jako v Karuna Reiki. Energie Karuna Reiki je jiná než Usui Reiki, a ve skutečnosti jí vnímá spoustu lidí, že je silnější než Usui Reiki. Energie se dá pociťovat čistěji a působí na všechna energetická těla ve stejnou dobu. Uživatele vypráví o pocitu, že energie obklopuje je i ošetřovaného, než že jimi jednoduše protýká. Má také uzemňující účinky, a při používání Karuna Reiki může dojít ke spojení s duchovními bytostmi, anděly, a Vyšším Já.

Karuna Reiki a duchovní vedení

Ačkoliv není Karuna Reiki náboženstvím, spoustu lidí pociťovalo, že přijímaly léčení a duchovní vedení při používání Karuna Reiki. Když budeme konsekventně pracovat s Karuna Reiki, bude naše spojení s ryzím duchovním vedením jako Ježíšem, Matkou Marií, Kwan Yin, St. Germain a jiné nanebevzatí mistři, jakožto i andělé a archandělé. Spoustu z nás má pocit že jsou vůči určitým energiím otevřenější, které jsou spojené s našimi osobními duchovními způsoby víry. Karuna nás může naučit se otevřít vlastním schopnostem pro získání jednoty, pro příjímání vedení a spojit se s jinými duchovními mistry který byly v našem dosavadním životě neznámé.

Karuna Reiki Symboly:

Symboly prvního stupně:

 • 9. Symbol: Léčení na buněčné úrovni, léčení programů z minulých životů, léčení zneužívání v dětství, podpora od Archanděla Michala.
 • 10. Symbol: Léčení nevědomých vzorů, léčení stínového Já, léčení sexuálního a psychického zneužití, vyhnání psychických a psychologických útoků.
 • 11. Symbol: Léčení srdce a výzev srdce, pomáhá při léčení vztahů, vývoj dobrých vzorů, léčení závislostí, vývoj soucitného jednání, kontakt s duchovními bytostmi případně nanebevzatými mistry.
 • 12. Symbol: Léčení spodních čaker, čistění ducha, čistění prostoru od negativních energií, harmonizace horních čaker se spodními, vytvoření rozhodnosti a touhy po úplnosti, splnění materielních cílů, ukončení sezení a zároveň i uzemnění.

Symboly druhého stupně:

 • 10. Symbol: Spojení vyššího já s nižším já, zlepšení schopnosti učit se, léčení komunikačních schopností, zvýšení kreativity.
 • 11. Symbol: Uzemnění, splnění cílů, nasadit priority, léčení lidstva.
 • 12. Symbol: Pomáhá ti odpoutat se od očekávání a projekcí druhých abys byl schopen vyvinout vlastní sílu, k dosažení vlastních životních cílů a snů, tak jak si to přeješ ty, léčení závislostí, léčení vnímání reality, posílení tvých cílů, léčení země, kontakt k rostlinám a bytostem stromů.
 • 13. Symbol: přináší mír a vytváří důvěru v život, léčení nespavosti, léčení strachů a paniky, dosažení nejlepších možných výsledků, zvýšení jasnovidnosti.

K tomu dostaneš mistrovský symboly Karuna Reiki Mistr:

 • 4. Symbol: čistí, chrání a zapečeťuje auru, symbolizuje naší jednotu a spojuje nás s ní.
 • 5. Tibetský mistrovský symbol: používá se jen při zasvěcení.
 • 6. Tibetský symbol: Když je použit při sezení s klientem pak vycentruje všechny čakry a energetická těla ve stejnou dobu a připravuje příjemce na hloubku Karuna Reiki. Navíc se používá též při zasvěcení.

Následující semináře nabízím:

Předpoklad pro zasvěcení do Karuna Reiki je zasvěcení do mistrovského symbolu (3. Stupeň Usuiho Reiki). Zasvěcení do žákovského stupně Karuna Reiki, s možnosti používání symbolů, bez předání zasvěcovacího postupu.

3. Stupeň - 2000 Kč

4. Stupeň - 2500 Kč

Předpoklad pro zasvěcení do mistrovského stupně Karuna Reiki je zasvěcení do mistrovského stupně Usuiho Reiki (mistr učitel Usuiho Reiki)

Mistrovský stupeň 5500 Kč

V ceně není zahrnutý registrační poplatek ve výši 50$ u „The International Center for Reiki Training" od zakladatele Williama Randa.