Karuna – Ki 

Karuna - Ki

Předpokladem je: Mistrovský stupeň, Usuiho Reiki nebo Kundalini Reiki,atd.

Na rozdíl od permanentně jemného Usuiho Reiki, je Karuna-Ki Reiki velice silná a přináší prudký (silný)tok energie, která protéká a obklopuje. Karuna-Ki Reiki je schopná vyvolat velice silné reakce. Také se stane vždy jen to, co je pro každého důležité a správné, aby se dosáhlo a dlouhodobě udrželo zdraví. V žádném případě se nestane to, že by se tělo, duch nebo duše aplikací Karuna-Ki přetěžovali.

 • Karuna-Ki Reiki se zasvěcuje třemi zasvěceními, které
  zasvětí a posílí sedm hlavních čaker
  aktivuje dvě „hlavní čakry" na nohách a rukách
  aktivuje čtyři nejdůležitější vedlejší čakry
  umožní objevení Alfa a Omega čaker, a provádění sjednocení čaker

Karuna - Ki Reiki podporuje celkovou rovnováhu a vnitřní harmonii, umožňuje posílení životní energie, a navíc přispívá ke sjednocení těla, duše a ducha.

Při zasvěcení do Karuna-Ki Reiki obdržíš 13. silových symbolů, které pomáhají:

 • rozpustit nejasnosti, iluze, karmu, a závislosti
  více uzemnit a zároveň otevřít směrem nahoru (jak nahoře tak dole)
  sjednotit a zharmonizovat čakry
  více spojit se svým Vyšším Já a integrovat ho vědomě do každodenního života.
  Posiluje zkušenost lásky, krásy a harmonie

První zasvěcení: otevře 7. hlavních čaker, slouží k jejich energetickému zvětšení a ke spojení 7. hlavních čaker.

Druhé zasvěcení: zvýší průtok energie. Energetický systém se bude čistit. Druhé zasvěcení se může dělat 1.týden po prvním zasvěcení

Třetí zasvěcení:energie začne plně protékat hlavními čakrami. V tomto okamžiku rozpoznáš Alfa a Omega čakry. Třetí zasvěcení se provádí dle domluvy, nejdříve však za 1.týden po 2.zasvěcení

Cena za zasvěcení na dálku je 5.500,-Kč včetně skript a certifikátu

Zasvěcení se provádí 3x 30 min., dle výše uvedeného

Karuna-Ki formou semináře je 3.denní s čas. odstupem dle domluvy, zkušeností a praxe mistra Reiki

Cena kompletního kursu je 8.000,-Kč