Isis Seichim Velmistr 

 Isis Seichim Reiki

Egytský systém

Isis jako ochranná bohyně Jako nebeská bohyně noci a čarodejnícká bohyně osudu byla Isis uctívána od Nilu až po Rýn. Tajuplná bytost Isis s jejímy desetitisíci jmény značí nápis na soše v Sais:

„jsem vše, co bylo, co je, a to co bude. Žádný smrtelník se nikdy nedozvěděl, co se skrývá pod mým závojem"

Co se vše může skrývat pod slovem „radost"! Radost je to, co žijeme, radost je to, co nás obklopuje, a radost je také v těch, kteří nás doprovází. Ti, kteří obohacují naše srdce roztomilosti. Kolik lotusových květú roste v rybníku.

Měl jsem to štěstí, že jsem se potkal s paní Elisabeth Willebrandt, která mě zasvětila do symbolů Velmistra Isis Seichim a ta zase měla štěstí, že se potkala s panem Abu-al Adirem, který je zakladatelem této linie. Síla těchto symbolů odpovídá skutečně pojmenování této linie a kdo z vás pracuje s touto energií, ví ........

Tyto symboly zvyšují potenciál energie Isis Seichim zhruba 5-krát. a více.

Tento systém obsahuje pět zasvěcení a pět symbolů.

cena: 5.000,- ( jednodenní seminář )