Elmuria Reiki 

Elmuria Reiki

Předpoklad:

Mistrovský stupeň Usuiho Reiki nebo Kundalini Reiki

Zasvěcení:

4 termíny

Channelovaný skrze nanebevzatého mistra Kuthumiho a prostřednictvím Brigitte Hadwiger a Christoph Schneller přivedený zpět ze zapomenutých časů.

Mistr Kuthumi:

Čakra citů je vyzařováním srdeční čakry. Zde vzniká pocit, že známe a akceptujeme vlastní tělo. Zde je centrum zrcadlového obrazu. Dává odpověď na otázky:

  • „co vidím?"
  • „jak se mi líbí to, co vidím?"
  • „co chci změnit?", a
  • „kdo mě má rád, takový jaký jsem?"

Oslabená nebo poškozená čakra citů vede k utrpení a zármutku, neschopnosti k akceptaci, odporu k vlastnímu tělu, hledání kritiky, vzteku a nepřátelství.

Energiemi nanebevzatého mistra Kuthumi se v naší čakře citů vytváří: pochopení, akceptace a moudrost. Vede nás k osvícení našich myšlenek a činů.

Elmuria Reiki je rozdělený do 4 stupňů:

1. stupeň:

zlepšení intenzity životní energie, posílení hlubokého uvolnění.

2. stupeň:

Obsahuje 3 symboly: Symbol pro rovnováhu Symbol pro probuzení Symbol pro zapečetění.

3. mistrovský stupeň:

mistrovský stupeň nauka zacházením s mistrovským symbolem.

4. učitelský stupeň:

symbol dokončení a změny tě opravňuje jako učitele předávat tento systém. Učitelská meditace, vysvětlení zasvěcení, osobně nebo na dálku.

Podklady dostaneš přílohou v emailu.

Certifikát poštou.

4 zasvěcovací termíny

Cena: 3.000,-Kč