Archangelic Seichim 

Tento systém pracuje na základě spojení energií Seichim s energiemi Archandělů. Můžete tento systém použít kdykoliv s někým pracujete i sami na sobě tím, že zavoláte Archandělské Seichim.

Archandělé, stejně tak jako všichni andělé, jsou „inteligence", síla a zosobnění určitého aspektu Boha a přinášejí energii, kterou jejich síla představuje.

V tomto zasvěcení budete pracovat s energiemi Seichim a s deseti archanděly, z nichž sedm stojí před Božím trůnem. Každý z nich představuje jiný aspekt zdroje.

Budete se propojovat a pracovat s Archandělem Michaelem, Raphaelem, Gabrielem, Urielem, Jarahmeelem, Sarielem, Jophielem, Razielem, Zadkielem a Raguelem.

Kdo může být zasvěcen do těchto energií?

Ti, kteří mají již mistrovské vibrace.

Projít tímto zasvěcením je nádherný zážitek. Každý z určených archandělů k vám přistupuje a v průběhu této iniciace vám dává dary, se kterými pak můžete nadále pracovat. Jako přílohu k tomuto zasvěcení dostanete namluvené CD, jejímž prostřednictvím můžete opakovaně procházet zasvěcením tak často, jak je vám libo. Práce s touto energií je velmi jednoduchá a je spíše určena pro ty, kteří chtějí na sobě dále pracovat.

Cena tohoto zasvěcení je 5 000,-Kč.